Predajne

Predajňa „Chlieb a pečivo“, OD AB ul.Komenského č.2756, Bardejov
t.č. 0915 830 151

Predajňa „Chlieb a pečivo“, Pod Papierňou 1655, Bardejov
t.č. 0918 10 10 15

Predajný stánok „Chlieb a pečivo“, Slovenská č.18, areál SAD Bardejov
t.č. 0915 830 153

Predajňa „Chlieb a pečivo“, Radničné námestie č.9, Bardejov
t.č. 0915 830 147

Predajňa „Chlieb a pečivo“, Fučiková 25, Bardejov
t.č. 0915 877 205